På vej mod en digital folkeskole

Folkeskolen bliver mere og mere digital i disse år. Allerede i starten af 90’erne begyndte man at undersøge, hvad de digitale medier kunne bidrage med i undervisningen. Og siden da har man høstet mange erfaringer.

I dag er det politiske fokus på området blevet skærpet. Og vi står på tærsklen af, at den digitale folkeskole bliver endeligt realiseret. En realisering, som det hovedsageligt er op til den enkelte skoleleder at gennemføre.

For at hjælpe skolelederne på vej med denne opgave har Det Digitale Råd stillet et gratis online selvevalueringsværktøj til rådighed for skoleledere.

Resultaterne viser overordnet, at vejen til den digitale skole for nogle skoler stadig er lang, mens den for andre skoler kan anes lige om hjørnet.

Mange skoleledere oplever, at udfordringerne handler om at få solide digitale strategier og systematiske indsatser. Både når det drejer sig om at bruge it og digitale læremidler i selve undervisningen, og når det handler om målrettet at udvikle elevernes digitale kompetencer.


Læs hele rapporten her...