Lær af de bedste

Vi skal lære af hinanden for at øge produktiviteten i den offentlige sektor. Det er et af hovedbudskaberne i Produktivitetskommissionens tredje analyserapport ’Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor’.

Investeringer i ny teknologi er afgørende. Hvad enten det drejer sig om administrative områder eller velfærdsproduktionen inden for ældrepleje, skoler og sygehuse. Men teknologi gør det ikke alene. Det er især, når investeringer i teknologi går hånd i hånd med bedre arbejdsgange og tilpasninger i organisationen, at teknologien har stor indflydelse på produktivitetsvæksten.

Den offentlige sektor rummer mange gode eksempler på, at teknologi har medvirket til at øge produktiviteten. Og vi kan lære meget af hinanden.

Med dette debatoplæg ønsker Det Digitale Råd at give nogle eksempler på, hvordan teknologi konkret har bidraget til at øge produktiviteten i den offentlige sektor i håbet om, at det må inspirere flere myndigheder til at følge det gode eksempel.


Læs hele rapporten her...