Hvad venter vi på?

Velfærden skal sikres. Den offentlige sektor er presset af både arbejdsmæssige og økonomiske udfordringer. Mange ser digitalisering af de offentlige velfærdsområder som en løftestang til at sikre den offentlige velfærd fremover. Og samtidig er der er stort potentiale for vækst og jobskabelse, når man udvikler fremtidens højteknologiske velfærdsservices.

Forsøg er der nok af. En undersøgelse fra Det Digitale Råd viser, at de fleste af landets kommuner inden for de seneste tre år har sat forsøg i gang eller deltaget i forsøg med digitalisering. Både på folkeskoleområdet og inden for sundhed og pleje.

Men de mange konkrete forsøg er ikke blevet fulgt op af klare mål på nationalt plan. Det betyder, at vi endnu har til gode at kunne høste de forventede gevinster – og indfri de politiske ambitioner.

Men hvad vi venter på? Når vi nu er enige om potentialerne i at digitalisere velfærdsområderne, kan det undre, at vi ikke er kommet længere.


Læs hele rapporten her...